Програма навчання, після проходження якої видається диплом магістра-інформатика, готує випускника до командної або самостійної професійної діяльності. Отримані після закінчення навчання результати навчання дозволяють реалізувати інформаційні проекти, а також закладають міцний фундамент для подальшого професійного розвитку й навчання.

Випускник після закінчення навчання буде знати сучасні технічні та програмні інструменти, а також буде активно користуватися мовами програмування. Окрім того, він буде володіти знаннями зі сфери методик та інженерії програмного забезпечення, що зробить можливим активну участь в реалізації інформаційних проектів. Теоретична підготовка дозволить швидко й ефективно освоїти не тільки сучасні, але і майбутні інформаційні технології.

Компетенції випускника:

Після закінчення навчання випускник напряму «Інформатика» набуває знання і навички в сфері:

 • співпраця з користувачем інформаційної системи, виявлення його потреб і можливостей, їхнє всебічне задоволення, як з технічної, так і з програмної точки зору;
 • використання спеціалізованої англійської мови під кутом професійних потреб (рівень B2 згідно з Європейською системою опису навчання мовам Ради Європи)
 • соціальних компетенцій, необхідних у професії програміста, таких як: креативність, динаміка і самостійність в роботі, стресостійкість, вміння приймати швидкі та правильні рішення;
 • управління колективом людей;
 • відповідне планування своєї професійної кар'єри й професійного виконання обов'язків фахівця з інформатики на ринку праці;
 • науково-викладацької діяльності;
 • просування і поширення нових технологічних рішень в сфері інформаційних технологій;
 • надання послуг у області консалтингу;
 • перекваліфікація та актуалізація своїх практичних навичок і бази загальних знань;
 • творчої роботи в області винаходів та удосконалень в професії інформатика;
 • специфіки роботи та її організації в інформаційних корпораціях і великих інформаційних компаніях;
 • користування власним господарським рахунком, особливо для потреб власної господарської діяльності.

Куди піти після вишу, або які професійні перспективи мають наші випускники:

Випускник напрямку «Інформатика» може знайти роботу, зокрема, в:

 • ІТ-компаніях, які займаються створенням, впровадженням та підтримкою інформаційних інструментів і систем, зокрема, працювати в проектних командах, в тому числі програмістом;

 • організаціях, органах самоврядування, компаніях, які використовують ІТ-інструменти та системи, сучасні системи управління, перетворення та обробки даних;

 • самостійна господарська діяльність

 • продовженні наукового розвитку в аспірантурі на напрямку «Інформатика» або на суміжних напрямках.

informatyka sylwetkaII