Архітектура програми навчання ВШІТ враховує рекомендації Європейської федерації національних інженерних товариств (FEANI) і відповідає її критеріям щодо програмних вимог для технічних напрямів освіти. Окрім того, сітка занять адаптована до сертифікації MCSA. Предмети зі сфери інформатики складають 72% годин занять (решта 28% - це предмети не зі сфери інформатики). Лекції - це 38% годин занять, тобто 62% навчального часу - це практичні заняття!

No.

НАЗВА ПРЕДМЕТУ

Розклад занять

1 РІК

2 РІК

3 РІК

4 РІК

I
cem

II
cem

III
cem

IV
cem

V
cem

VI
cem

VII
cem

I. Загальноосвітні предмети

1

Західна мова

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

2

Проблеми безпеки праці і ергономіки

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

3

Принципи етики

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

4

Фізичне виховання

a_kulka.gif

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

II. Базові предмети

1

Дискретна математика

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Теорія ймовірностей і статистика

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

3

Математичний аналіз і лінійна алгебра

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

4

Основи електроніки та вимірювання

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

5

Фізика

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

III. Предмети Напрямку

1

Теоретичні основи інформатики

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

2

Алгоритми та структури даних

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

3

Вбудовані системи

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

4

Основи програмування

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

5

Мови програмування

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

6

Мови об'єктно-орієнтованого програмування

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

7

Об'єктно-орієнтовані мови

 

 

 

 a_kulka.gif

 

 

 

8

Операційні системи

 a_kulka.gif

 a_kulka.gif

 

 

 

 

 

9

Штучний інтелект

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

10

Комп’ютерна графіка і графічний інтерфейс користувача

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

11

Інженерія програмного забезпечення

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

12

Бази даних

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

13

Проектування інформаційних систем

 

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

14

Архітектура комп’ютерів

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

15

Цифрове обладнання

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

16

Інформаційно-комунікаційні технології і теорія комп’ютерних систем

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

 

17

Мережеві операційні системи

 

 

 

a_kulka.gif

 

 

 

18

Мережеві технології і використання мереж

a_kulka.gif

 

 

 

 

 

 

20

Основи права і право в IT-секторі

 

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

21

Управління інформатикою на підприємстві

            a_kulka.gif

IV. Предмети спеціальностей і спеціалізацій

21

Предмети спеціальностей

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

a_kulka.gif

V. Додаткові зайняття

22

Дипломна робота

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif

23

Переддипломні семінари

 

 

 

 

 

a_kulka.gif

a_kulka.gif