informatyka sylwetkaВиходячи з факту, що профіль випускника, його знання і вміння суттєво зумовлені ситуацією на ринку і його потребами, ми дозволимо собі представити, як, на наш погляд, цей ринок виглядає і в якому напрямку еволюціонує. Наявний досвід дозволяє представити наші спостереження в декількох аспектах:

 1. Зростає роль інтернет-рішень в рамках інформаційних технологій.

Інформаційні технології еволюціонують в напрямку інтернет-рішень (доступ до даних і додатків з рівня браузера через інтернет-мережу), які використовуються все частіше, зокрема, офлайн. Традиційні системи отримують «інтернет-функції».

 2. Відбувається популяризація інтернету

 • розподіл і обмін інформацією відбувається все частіше за допомогою інтернету та інтернет-рішень, які стають універсальною і загально прийнятою інформаційною та транзакційною платформою. Ця платформа також поступово перебирає на себе функції газет, радіо, телефонів, телебачення або інформаційних брошур. На практиці це означає перенесення існуючих і розміщення багатьох нових інформаційних систем в площині інтернету,

 • загальна доступність інтернету призводить до популяризації в суспільстві додатків/інформаційних систем, доступних онлайн.

Це призводить до:

 • зміни моделі користування додатками/системами, при якій використанню системи традиційно передувало навчання користувача,

 • зміни моделі типового користувача інформаційної системи

 • того, що вимоги, які ставляться перед сучасним користувачем в сфері інформаційних знань, є нижчими, ніж раніше.

Наслідком розміщення інформаційних систем в інтернеті також є зміна моделі їхнього продажу, яка впливає на легкість міграції клієнтів від одних постачальників інформаційних рішень до інших. Додаток в певній мірі повинен сам боротися за симпатію користувачів, а істотним елементом такої привабливості окрім основних функцій, є його дизайн та інтуїтивність використання.

 3. Додатки стають мультимедійними
Додатково загальний технологічний розвиток, збільшення обсягу пам'яті і потужності процесорів привело до поширення мультимедійних рішень у багатьох аспектах використання інформаційних технологій.

Наслідки для додатків
Об'єднання цих течій зі зростаючою пропускною спроможністю інтернет-з'єднань призводить до наступного:

 • додаток є інтернет-додатком з інтуїтивним і графічно довершеним інтерфейсом, який у своїй роботі використовує мультимедійні елементи,

 • додаток використовується масово.

Наслідком цих змін є дуже високі вимоги, що ставляться перед рішенням/системою стосовно самого інтерфейсу, зокрема, його дизайну. Ми хочемо підкреслити зростаючу роль естетики та графічної форми інтерфейсу, яка за наявності багатьох систем з подібним функціоналом зможе визначати вибір клієнта.

Наслідки для ринку праці
На нашу думку, ринок праці страждає від браку програмістів з інтердисциплінарною освітою, яке охоплює солідну теоретичну базу, знання в сфері програмування, інтернет-технологій та комп'ютерної графіки. Знання, які допомогли б впровадити нові телекомунікаційні та інтернет-рішення, що відповідають описаним вище вимогам. Ці факти призводять до того, що з'явилася потреба в новій моделі навчання, краще пристосованій до нових вимог. ВШІТ реалізовує цю модель навчання, доповнюючи і розширюючи класичну інформаційну освіту. Тому в наступній частині ми намагатимемося представити модель навчання, яка дозволить максимально повно навчити фахівців, здатних впоратися з завданнями, які ставить перед ними ринок праці.


ciscoПрофіль випускника ВШІТ, пов'язаний з програмою:

Мета навчання
Метою навчання є підготовка таких кадрів, які будуть готові до роботи інженера та програміста, а також до вирішення складних інтердисциплінарних проблем зі сфери інформатики в широкому розумінні цього слова.

Випускник під час навчання отримає знання, необхідні для:

 • творчої діяльності в сфері аналізу методів проектування,

 • реалізації та верифікації компонентів інформаційних систем,

 • проектування та адміністрування інформаційних систем середньої величини,

 • практичного використання інструментів інформатики,

 • проектування, побудови та експлуатації комп'ютерних мереж і програмного забезпечення,

 • дизайну в сфері комп'ютерної графіки.

Окрім того, випускник буде підготовлений до реалізації очікувань мінливого ринку.

 

Бачення випускника ВШІТ

Наведені вище положення означають, що програміст, який відповідає потребам сучасного ринку, буде володіти окрім універсальних характеристик кожного програміста ще й такими властивостями, як:

 • солідні знання в сфері основ інформатики універсального характеру, що дають можливість самостійного їх поглиблювати в області нових рішень, які з'являться в майбутньому;

 • солідна теоретична база універсального характеру в сфері галузей, близьких до інформатики;

а також додаткові характеристики такі, як:

 • широкі знання в сфері інтернет-технологій (мережеві проблеми, сервери та їхні послуги, програмування в інтернет-середовищі);

 • знання в сфері комп'ютерної графіки на рівні, який дозволяє імплементувати презентаційний пласт реалізованих рішень в інтернет-середовищі;

 • знання, які дозволяють побудувати системи, що перетворюють і представляють інформацію різних форматів і типів, таких як: текст, картинка, звук і відео на платформі інтернет-рішень.

Окрім того, особливості, якими буде характеризуватися випускник ВШІТ, це:

 • вміння самостійно отримувати додаткові знання, спираючись на знання, отримані на базі теоретичних і практичних дисциплін;
 • вміння самостійно вирішувати проблеми.

 

Концепція професійного навчання 

Концепція навчання передбачає навчання програмістів, які будуть підготовлені для роботи на наступних посадах:

 • дизайнер мережі LAN/WAN;

 • адміністратор мережі LAN/WAN;

 • програміст;

 • проектант-програміст;

 • проектант і програміст баз даних;

 • системний аналітик;

 • комп'ютерний дизайнер.