Вища школа інформаційних технологій в Катовіце - це недержавний виш, створений на підставі дозволу міністра народної освіти. Виш є юридичною особою. Контроль за відповідністю діяльності органів вишу законам та статуту здійснює міністр науки та вищої освіти та засновник вишу. Статут вишу розробляє засновник вишу за погодженням з Міністерством науки та вищої освіти.
Органи вишу: Конвент, Сенат, Ректор, Канцлер.

Ректор

є керівником всіх співробітників і студентів. Ректор керує діяльністю вишу та представляє його за межами вишу. Ректор приймає рішення щодо функціонування вишу, які не можуть приймати інші органи вишу. Ректор є одноосібним органом вишу.

Сенат

Завдання Сенату:

  1. визначення напрямків розвитку та освітніх програм вишу,

  2. розробка і прийняття навчальних програм та планів для всіх напрямків з урахуванням мінімальних програмних вимог Головної ради, а також аналіз навчальної та дослідницької діяльності структурних підрозділів вишу,

  3. прийняття положення про навчання,

Канцлер

Управління навчальним закладом доручено Канцлеру вишу, який займається адміністративними та господарськими питаннями вишу, а також приймає рішення щодо майна вишу.

Конвент

Це ініціюючий, експертний та дорадчий орган вишу. До завдань Конвенту відносяться, зокрема:

  1. представлення пропозицій та висновків щодо напрямків розвитку й програм навчання вишу,

  2. прийняття рекомендацій в сфері обсягів, принципів та форм співпраці вишу з іншими установами та організаціями в країні й за кордоном,

  3. затвердження матеріально-фінансового плану вишу.

Студентське самоврядування

  • складається зі студентів вишу, є незалежною самоврядною організацією, яка представляє всіх студентів ВШІТ. Самоврядування представляє Рада студентів, яка обирається щорічно на загальних виборах вишу.