Regulamin antyplagiatowy – zasady działania systemu antyplagiatowego

Zarządzenie nr 159/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących studentów ostatniego semestru, przedłużających termin złożenia pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Kryteria przygotowania i oceny pracy dyplomowej oraz zasady przebiegu egzaminy dyplomowego