Регулярна оплата за навчання становить відповідно:

Система внесення оплати

Форма навчання

денна

заочна

12 щомісячних платежів

555 зл

520 зл

адміністративна рекрутингова оплата

150 зл

150 зл