Obejmuje takie zagadnienia, jak m.in.: Techniki druku i introligatorstwa. Techniki poligraficzne stosowane współcześnie. Współczesne techniki introligatorskie. Post-press publikacji. Rynek usług poligraficznych. Organizacja produkcji poligraficznej.

 pdf

forma stacjonarna

 pdf

forma niestacjonarna