Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

  • projektowania i administrowania systemami informatycznymi

  • projektowania, budowy i eksploatacji sieci komputerowych i oprogramowania

  • zarządzania systemami bezpieczeństwa informatycznego

  • sieci bezprzewodowych, szerokopasmowych, VPN oraz UMTS

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

  • projektant/administrator sieci LAN/WAN 

  • programista usług sieciowych

  • serwisant sprzętu i oprogramowania

  • administrator bezpieczeństwa informacyjnego

  • projektant serwisów internetowych

  • pracownik technicznej obsługi systemów informatyczny

 ikona program
Program specjalności: Technologie internetowe i sieci komputerowe