DATY ZŁOŻENIA MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

15.06.2020 r. – I/II TERMIN OSTATECZNY


Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.


Strona tytułowa - wzór pobierz tutaj

Istnieje możliwość wydruku pracy dyplomowej w budynku uczelni w punkcie ksero.

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (o odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony). Wniosek można wysłać drogą elektroniczną.

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 zł oraz opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłaty należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym.

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym jest płatne i wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy przedłożyć w dziekanacie przed odbiorem odpisu.

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Forma niestacjonarna:

Praca i zaliczenia złożone do 31.03.2020 r.:

  1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego
  2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.02.2020 r.
  3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.03.2020 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru.
Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od marca 2020 r. do lipca 2020 r.). Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy uzyskają indywidualną zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy uzyskają indywidualną zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.
Studenta będą obowiązywały kolejne pełne zaliczki czesnego obowiązujące w 10 ratalnym systemie opłat, za każdy rozpoczęty miesiąc.
Opłaty przestaną obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu pracy.

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.