1. Aby złożyć wniosek o stypendium, skorzystaj z wirtualnego dziekanatu na stronie https://dziekanat.wsti.pl

  2. Po weryfikacji wniosku, dla stypendiów dla osób niepełnosprawnychstypendiów rektora, należy wydrukować i wysłać dokumenty tradycyjną pocztą.

  3. Studenci starający się o stypendium socjalne składają wnioski osobiście w Kwesturze po umówieniu terminu telefonicznie 32 207 30 76.

 

Ważne informacje na temat możliwości otrzymania Stypendium oraz niezbędne formularze:

 

styp niepelnosprawni

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności


styp rektora

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.


styp socjalne

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi pozostającemu w trudnej sytuacji materialnej


styp ministra

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wnioski składane są za pośrednictwem Rektora uczelni


zapomoga

Zapomoga – jednorazowa pomoc materialna w szczególnych sytuacjach związanych z przejściowym pogorszeniem sytuacji życiowej


erasmus

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie.


Dodatkowe informacje:

 

aktualnosci

Tutaj znajdzisz aktualności i więcej informacji na temat stypendiów.


mein

Komunikat MEiN w sprawie wsparcia finansowego studentów – broszura informacyjna


regulamin

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Tekst regulaminu obowiązujący od 01.10.2019 uwzględniający zmiany od II 2022.