5box grafika czesne niestac

 

 

 

Grafika – artystyczne studia licencjackie w WSTI to:

 1. Unikatowe połączenie zajęć artystycznych (ok. 70% zajęć) z innymi dziedzinami wiedzy, w tym informatycznej.

 2. Pracownie komputerowe wyposażone w najnowszy sprzęt wysokiej klasy (30 nowych Pecetów i 30 Apple iMac'ów) zakupiony dzięki dofinansowaniu z UE.

 3. Najnowsze oprogramowanie graficzne, m.in. InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere AffterEffects, Flash, 3D StudioMax, AutoCAD.

 4. Multimedialny sprzęt: aparaty fotograficzne, kamery, tablety i wiele innych.

 5. Profesjonalna w pełni wyposażona pracownia artystyczna technik tradycyjnych, jak rysunek, malarstwo i rzeźba.

 6. Nacisk na praktyczny wymiar zajęć, plenery artystyczne i praktyki obowiązkowe w instytucjach kultury, agencjach kreatywnych czy działach kreacji i marketingu dużych firm.

 7. Wykładowcy praktycy, starannie dobrani dydaktycy, kultywujący artystyczne pasje na co dzień.

 8. Atrakcyjnej wysokości czesne, przy jednocześnie bardzo dobrych warunkach studiowania, a do tego brak ukrytych opłat. Gwarantowane przez cały cykl kształcenia.

 9. Atmosfera twórcza, życzliwość i przyjazność kadry oraz Władz Uczelni.

 10. Otwartość na poprawę efektywności kształcenia osób niepełnosprawnych (dzięki dotacji zakupiliśmy urządzenia udźwiękawiająco-powiększające).

 11. Biuro Karier i prężnie działający Doradca Zawodowy monitorujący bieżące zapotrzebowanie pracodawców i rynku pracy. Wyniki badań potrzeb rynku pracy są uwzględniane w systematycznej aktualizacji dydaktyki na kierunku Grafika.

 12. Lokalizacja Uczelnicentrum Katowic z dogodnym dojazdem z każdego kierunku Aglomeracji Śląskiej.

 13. Studenci WSTI to prawdziwi pasjonaci realizujący swoje zainteresowania nie tylko w kołach naukowych, ale także w Magazynie Studentów Kreatywnych Artboard, czy w wybitnych pracach dyplomowych.

 14. Opinie naszych studentów są najlepszym dowodem, że warto studiować w WSTI. Oto niektóre z recenzji Uczelni, którymi podzielili się na profilu uczelnianym na FB.

 15. Praca dyplomowa wieńczy dzieło, jakim jest zdobywanie wiedzy i umiejętności w czasie studiowania, jej temat i koncepcja nie powinny być dziełem przypadku, ale konsekwencją zdobytych kompetencji, rozbudzonych zainteresowań i planów zawodowych studenta. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pracami, które charakteryzuje wyróżnienie ich autorów za wniesienie w formie i temacie pracy ciekawych elementów do szeroko pojętej dziedziny wiedzy, jaką jest Grafika.

 

but erekrut2   but einformator

 

Dlaczego studenci wybierają Grafikę?