Studia artystyczne

Czas trwania – 7 semestrów
Forma – stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe,

 • zasad kompozycji obraz,

 • druku cyfrowego,

 • projektowania serwisów internetowych oraz projektowania dla marketingu,

 • projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej,

 • budowy koloru, faktury,

 • kreatywnego realizowania prac artystycznych,

 • samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy,

 • rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • agencjach graficznych,

 • agencjach fotograficznych,

 • zakładach poligraficznych,

 • wydawnictwach,

 • instytucjach kultury.

ikona program
Program specjalności "Projektowanie graficzne"

box projekt