Studia artystyczne

Czas trwania – 7 semestrów
Forma – stacjonarna (dzienna) i niestacjonarna (zaoczna)

Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • grafiki kinetycznej i prezentacyjne,

 • przygotowywania projektów internetowych,

 • wykorzystania możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych,

 • modelowania 3D oraz animacji wideo,

 • projektowania zaawansowanych serwisów internetowych i aplikacji multimedialnych,

 • tworzenia grafiki komputerowej,

 • technik produkcji nowych mediów,

 • projektowania zaawansowanych technologicznie multimedialnych stron internetowych,

 • projektowania aplikacji teleinformatycznych, komputerowych, multimedialnych, 

 • produkcji wideo/DVD oraz mediów mobilnych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • studiach filmowych i telewizyjnych,

 • firmach internetowych i informatycznych,

 • agencjach reklamowych i marketingowych,

 • agencjach graficznych i projektowych,

 • firmach tworzących gry komputerowe.

ikona program
Program specjalności "Multimedia"

box multimedia