Wiedza i umiejętności

Podczas studiów student nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje – szczególnie w zakresie:

 • opracowywania i wdrażania procedur związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych

 • utrzymania bezpieczeństwa działania  infrastruktury IT

 • zarządzania podsieciami lokalnymi

 • projektowania zabezpieczeń  środowiska teleinformatycznego

 • monitoringu ruchu sieciowego

 • analizy poziomu bezpieczeństwa

 • kryptografii

 • zarządzania systemami sieciowymi

 • dobierania odpowiednich i współpracujących ze sobą systemów

 • konfigurowania poszczególnych elementów systemu bezpieczeństwa

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu specjalności absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk i projektant systemów teleinformatycznych

 • administrator systemów teleinformatycznych

 • wdrożeniowiec technologii i systemów teleinformatycznych

 • jako przedsiębiorca we własnej działalności gospodarczej

 • projektant systemów bezpieczeństwa sieci

 • konsultant bezpieczeństwa IT

ikona program
Program modułu specjalnościowego – Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych