Aby sprawdzić plan zajęć, należy się zalogować. W polu użytkownik, proszę wpisać swoje nazwisko. W polu hasło, proszę podać swój pesel, bez siódmej cyfry licząć od lewej strony.

Na przykład z numeru pesel: 44051401458

powinno powstać takie hasło: 4405141458