Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach obecnie realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych pod nazwą „Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach".

logo UE

O projekcie:

Priorytet III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Projekt: Zintegrowany program rozwoju WSTI w Katowicach

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wartość projektu: 2 488 134,19 zł

Dofinansowanie: 2 413 454,19 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach i wzrost kompetencji min. 80% z 220 studentów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków InformatykaGrafika I stopnia (34 K, 186M) poprzez organizację zajęć w ramach 2 nowych, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych specjalności (180 os. w tym 28K), zwiększenie szans studentów WSTI na rynku pracy, wzrost ich kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych i z zakresu przedsiębiorczości oraz autoprezentacji (certyfikowane szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne, zajęcia z przedsiębiorcami) dla 85 os. w tym 32K, usprawnienie procesu zarządzania w WSTI poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych (min. 9 pracowników uczelni, w tym 7K). Realizacja celu głównego projektu do 31.12.2023r.

Planowane efekty:

Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowe wsparcie Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, wzrost kompetencji studentów kierunków Informatyka i Grafika poprzez organizację zajęć w ramach 2 nowych specjalności, zwiększenie szans studentów WSTI na rynku pracy, wzrost ich kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych, z zakresu przedsiębiorczości oraz autoprezentacji poprzez organizację certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych i zajęć z przedsiębiorcami, usprawnienie procesu zarządzania w WSTI poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadr kierowniczych i administracyjnych.

I. Nowe specjalności dla studentów:

1. Marketing Internetowy

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2018 – 2023

(plan zajęć na specjalności projektowej)

2. UX Design – projektowanie użyteczności

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2018 – 2022

(plan zajęć na specjalności projektowej)

II. Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne i zajęcia dodatkowe:

  1. Warsztaty Komunikacja i wzmacnianie odporności psychicznej

  2. Warsztaty Przedsiębiorczość w biznesie

  3. Certyfikowane szkolenia z testowania oprogramowania

  4. Wizyty studyjne w firmach/organizacjach branżowych

  5. Zajęcia dodatkowe organizowane z przedsiębiorcami

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2019 – 2023


III. Zakup nowoczesnego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2020 – 2023


IV. Szkolenia dla pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej uczelni.

W projekcie przewidziano szkolenia, na które zostaną skierowani przedstawiciele władz Uczelni, kadra kierownicza i kadra administracyjna.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2018 – 2023

 

V. Przygotowanie otwartych zasobów edukacyjnych poprzez opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających proces dydaktyczny w formie elektronicznej dla specjalności

  • Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej

  • Marketing internetowy

  • UX Design – projektowanie użyteczności

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2023

https://wsti.pl/pl/strefa-studenta/ankiety/ankiety-kompetencji-studentow

VI. Udostępnienie oferty edukacyjnej na stronie internetowej w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim

Utworzenie nowego serwisu uczelni.

Harmonogram wsparcia w projekcie: 2019 – 2023

 

but zapisz

 

 

 

 

logosy ue 01 logosy ue 02 logosy ue 03 logosy ue 04