"Projekt i realizacja aplikacji internetowej do prezentacji projektów graficznych interfejsów użytkownika"

ikona pdf2

Autor: Tomasz Pisarek
22.05.2018


"Opracowanie projektu i implementacja systemu zarządzania treścią dla przedsiębiorstwa z branży systemów osłon okiennych"

Autor: Mateusz Staszczyk
25.04.2018


"Projekt i realizacja aplikacji do tworzenia i wizualizacji drzewa genealogicznego"

 

Autor: Martyna Szymkowiak
28.03.2018


"Projekt i implementacja systemu wspomagającego obsługę reklamacji dla przewoźnika kolejowego"

Autor: Damian Fatejów
28.03.2018


 "Projekt i implementacja systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa"

Autor: Aleksander Krawczyk
28.03.2018


"Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development"

Autor: Sebastian Stepowany
23.03.2016


"Projekt i realizacja gry w technologii HTML5 z wykorzystaniem interfejsu programistycznego aplikacji Facebook"

Autor: Adam Bartkowiak
30.11.2016


"Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń
z inteligentną wyszukiwarką"

Autor: Paweł Konieczny
23.03.2016"Projekt i realizacja układu przywołania pomocy la osób chorych i niepełnosprawnych" 

Autor: Krzysztof Kuczak
11.09.2014


"Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint"

Autor: Bartosz Lipiec
09.07.2014


"Projekt i realizacja elektronicznego dziennika
ocen ucznia wykonanego w technologii ASP.NET"

Autor: Grzegorz Dudek
02.04.2014


"Projekt i realizacja wieloplatformowej aplikacji mobilnej z informacjami o uczelni"

Autor: Karolina Kaps
26.03.2014

"Projekt i implementacja aplikacji internetowej
do wyszukiwania  promocji"

Autor: Sylwester Wiśniewski
23.03.2016


"Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej"

Autor: Krzysztof Salamon
03.03.2014


"Modernizacja istniejącej logicznej infrastruktury sieci komputerowej w celu usprawnienia pracy wybranej firmy jednooddziałowej"

Autor: Przemysław Starczynowski
17.05.2018


"Projekt i implementacja oprogramowania dla salonu kosmetycznego"

Autor: Wojciech Rubiniec
25.04.2018


"Projekt i realizacja oprogramowania generującego sekwencje dźwięków dla zastosowań muzycznych”

Autor: Marcin Tatuś
28.03.2018


"Projekt i implementacja systemu wspomagającego naukę matematyki"

Autor: Dorota Nawrot-Błachowska
28.03.2018


"Implemantacja i porównanie wydajności wybranych algorytmów grafowych w warunkach obliczeń równoległych"

Autor: Michał Podstawski
19.04.2017


"Projekt i implementacja elektronicznego
dziennika szkolnego"

Autor: Grzegorz Szymkowiak
01.04.2015


 "Projekt o implementacja pakietu gier planszowych
realizowany na platformie Android"

Autor: Paweł Piechociński
09.10.2014


"Wdrożenie usługi poczty elektronicznej opartej na aplikacji Postfix dla średniego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wysokiej dostępności"

Autor: Dominik Oleś
07.04.2014


"Projekt i implementacja urządzenia realizującego pozycjonowanie geograficzne"

Autor: Janusz Gołkowski
02.04.2014


"Projekt i realizacja warstwy serwerowej
gry internetowej"

Autor: Maciej Zajączkowski
23.03.2016


"Projekt i realizacja aplikacji czasu rzeczywistego w systemie Android, łączącej rozrywkę ze sportową rywalizacją"

Autor: Krystian Rozmus
26.03.2014"Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC"

Autor: Kamil Kowalski
14.02.2014