Projekt i realizacja systemu umożliwiającego konfigurację oraz obsługę automatu do tworzenia koktajli

ikona pdf2

Autor: Krzysztof Masłowski
2022


Projekt i implementacja sieci kablowo-bezprzewodowej w środowisku

ikona pdf2

Autor: Przemysław Galicki
2022


Analiza i optymalizacja sieci bezprzewodowej celem poprawy jakości połączeń VoIP

ikona pdf2

Autor: Marcel Lorkowski
2022


Projekt i realizacja systemu wspomagającego prace biblioteki

ikona pdf2

Autor: Krystian Żak
2022


Projekt i implementacja aplikacji internetowej wspomagającej wybór optymalnej konfiguracji sprzętowej komputera klasy PC

ikona pdf2

Autor: Arkadiusz Komor


Projekt i implementacja systemu wykrywania incydentów bezpieczeństwa na podstawie zdarzeń audytowych

ikona pdf2

Autor: Patryk Prauze
16.06.2020


Projekt i implementacja elektronicznego systemu zarządzania przedszkolem

ikona pdf2

Autor: Bogdan Grządzielewski
25.05.2020


Badanie i analiza wydajności mechanizmów mapowań obiektowo relacyjnych

ikona pdf2

Autor: Piotr Golli
26.06.2019


Projekt i realizacja aplikacji internetowej do prezentacji projektów graficznych interfejsów użytkownika

ikona pdf2

Autor: Tomasz Pisarek
22.05.2018


Opracowanie projektu i implementacja systemu zarządzania treścią dla przedsiębiorstwa z branży systemów osłon okiennych

Autor: Mateusz Staszczyk
25.04.2018


Projekt i realizacja aplikacji do tworzenia i wizualizacji drzewa genealogicznego

 

Autor: Martyna Szymkowiak
28.03.2018


Projekt i implementacja systemu wspomagającego obsługę reklamacji dla przewoźnika kolejowego

Autor: Damian Fatejów
28.03.2018


Projekt i implementacja systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa

Autor: Aleksander Krawczyk
28.03.2018


Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development

Autor: Sebastian Stepowany
23.03.2016


Projekt i realizacja gry w technologii HTML5 z wykorzystaniem interfejsu programistycznego aplikacji Facebook

Autor: Adam Bartkowiak
30.11.2016


Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

Autor: Paweł Konieczny
23.03.2016


Projekt i realizacja układu przywołania pomocy dla osób chorych i niepełnosprawnych

Autor: Krzysztof Kuczak
11.09.2014


Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint

Autor: Bartosz Lipiec
09.07.2014


Projekt i realizacja elektronicznego dziennika
ocen ucznia wykonanego w technologii ASP.NET

Autor: Grzegorz Dudek
02.04.2014


Projekt i realizacja wieloplatformowej aplikacji mobilnej z informacjami o uczelni

Autor: Karolina Kaps
26.03.2014


Projekt i implementacja aplikacji internetowej
do wyszukiwania  promocji

Autor: Sylwester Wiśniewski
23.03.2016


Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej

Autor: Krzysztof Salamon
03.03.2014Interaktywna aplikacja internetowa udostępniająca narzędzia do zarządzania danymi pomiarowymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego instytutu Badawczego

ikona pdf2

Autor: Marcin Golis
2022


Projekt i realizacja aplikacji do zgłaszania usterek w przestrzeni miejskiej

ikona pdf2

Autor: Adrianna Majstrak
17.06.2020


Projekt i implementacja systemu prezentacji strumieni danych gromadzonych przez sensory urządzeń mobilnych

ikona pdf2

Autor: Piotr Bielański
25.05.2020


Projekt i implementacja systemu rozproszonego do obsługi urządzeń wejścia-wyjścia

ikona pdf2

Autor: Jagoda Sokół
29.05.2019


Modernizacja istniejącej logicznej infrastruktury sieci komputerowej w celu usprawnienia pracy wybranej firmy jednooddziałowej

Autor: Przemysław Starczynowski
17.05.2018


Projekt i implementacja oprogramowania dla salonu kosmetycznego

Autor: Wojciech Rubiniec
25.04.2018


Projekt i realizacja oprogramowania generującego sekwencje dźwięków dla zastosowań muzycznych

Autor: Marcin Tatuś
28.03.2018


Projekt i implementacja systemu wspomagającego naukę matematyki

Autor: Dorota Nawrot-Błachowska
28.03.2018


Implemantacja i porównanie wydajności wybranych algorytmów grafowych w warunkach obliczeń równoległych

Autor: Michał Podstawski
19.04.2017


Projekt i implementacja elektronicznego
dziennika szkolnego

Autor: Grzegorz Szymkowiak
01.04.2015


Projekt o implementacja pakietu gier planszowych
realizowany na platformie Android

Autor: Paweł Piechociński
09.10.2014


Wdrożenie usługi poczty elektronicznej opartej na aplikacji Postfix dla średniego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów wysokiej dostępności

Autor: Dominik Oleś
07.04.2014


Projekt i implementacja urządzenia realizującego pozycjonowanie geograficzne

Autor: Janusz Gołkowski
02.04.2014


Projekt i realizacja warstwy serwerowej
gry internetowej

Autor: Maciej Zajączkowski
23.03.2016


Projekt i realizacja aplikacji czasu rzeczywistego w systemie Android, łączącej rozrywkę ze sportową rywalizacją

Autor: Krystian Rozmus
26.03.2014


Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC

Autor: Kamil Kowalski
14.02.2014