Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

TERMINY ZŁOŻENIA PRAC DYPLOMOWYCH SEMESTR LETNI 2015/2016

Praca dyplomowa składana jest w jednym egzemplarzu promotorowi  w wyznaczonym przez niego terminie. Egzemplarz dla promotora składany jest wg indywidualnych wskazówek promotora.

Po akceptacji promotora dwa egzemplarze pracy dyplomowej w wersji elektronicznej słuchacz jest zobowiązany złożyć w dziekanacie Uczelni. CD-R musi być  podpisany imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej.

Razem z wersją elektroniczną należy złożyć:

  1. podpisane oświadczenie o udzieleniu zgody/braku zgody na udostępnienie  pracy w bibliotece uczelni + link

  2. oświadczenie o tym, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie. + link

  3. kartę tematu pracy dyplomowej + link

  4. oświadczenie  o przetwarzaniu danych osobowych + link

Oświadczenia muszą być podpisane przez studenta.

TERMINY ZŁOŻENIA PRAC DYPLOMOWYCH: 

Grupa APG - 30.09.2016r

TERMINY EGZAMINU DYPLOMOWEGO:

Grupa APW -  24.09.2016r godz.09.00 sala PN 4p

Grupa APC - 24.09.2016r godz.10.00 sala PN 4p

Grupa APM - 26.09.2016r godz.16.30 sala PN 4p

 

OPŁATY WYNIKAJĄCE Z UKOŃCZENIA STUDIÓW

Koszt czynności związanych z przygotowaniem i oceną pracy końcowej (w tym wydanie Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych) - 30 zł 

STUDENCI, KTÓRZY NIE ZŁOŻĄ PRACY W WYZNACZONYM TERMINIE PODLEGAĆ BĘDĄ SKREŚLENIU Z LISTY STUDENTÓW LUB (NA WŁASNY WNIOSEK) ZOSTANĄ SKIEROWANI NA POWTARZANIE SEMESTRU. 

W sprawach związanych z opłatami można kontaktować się z kwesturą drogą  e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Świadectwa można odbierać w dziekanacie WSTI w godzinach pracy dziekanatu uczelni.

WAŻNE! Przy odbiorze świadectwa należy mieć wypełnioną kartę obiegową oraz zwrócić kartę wstępu do budynku.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook