Regulamin antyplagiatowy – zasady działania systemu antyplagiatowego

Kryteria przygotowania i oceny pracy dyplomowej oraz zasady przebiegu egzaminy dyplomowego

Zarządzenie nr 167A/R/2019/2020 Rektora WSTI w sprawie przygotowania i obrony pracy dyplomowej