DATY ZŁOŻENIA INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

24.03.2024 r. – I TERMIN OSTATECZNY


Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.


Strona tytułowa – wzór pobierz tutaj.

Istnieje możliwość wydruku pracy dyplomowej w budynku uczelni w punkcie ksero.

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (bezpłatny pakiet). O odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony. Wniosek można wysłać drogą elektroniczną.

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy uregulować opłatę za wpisanie studenta do obowiązkowego systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłatę należy wnieść na swój indywidualny numer konta.

Wydanie dodatkowego (poza przysługującym w bezpłatnym pakiecie) odpisu:

- dyplomu ukończeniu studiów w języku obcym,
- suplementu do dyplomu w języku obcym,

jest płatne i wynosi 20,00 zł. Dowód wpłaty należy przedłożyć przed odbiorem odpisu.

Uwaga: Studenci przyjęci na studia przed X 2019 r (studenci, którzy podpisywali Umowę o świadczenie usług edukacyjnych) przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni uregulować opłatę za wpisanie studenta do obowiązkowego systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. oraz opłatę za dyplom w wysokości 60,00 zł.

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Forma niestacjonarna:
Praca i zaliczenia złożone do 24.03.2024 r.:

  1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego
  2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2023/2024 wnoszą w terminie do 10.02.2024 r.
  3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2023/2024 wnoszą w terminie do 10.03.2024 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru. 

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.