Lista przydziału do grupy seminaryjnej – semestr letni 2021/2022 – Informatyka I stopień