Lista przydziału do grupy seminaryjnej – semestr letni 2022/2023 – Informatyka I stopień