Lista przydziału do grupy seminaryjnej semestr letni 2020/2021 – Informatyka I stopień