Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

Lista przydziału do grupy seminaryjnej -  semestr zimowy 2017/2018 - Grafika

Studenci, którzy nie widnieją na poniższych listach są w trakcie przydzielania do promotorów.

Lista przydziału do grupy seminaryjnej - semestr zimowy 2017/2018
dr Marian Słowicki
nr albumu
5147
5955
5913
5963
5974
5923
6022
9544
5935
5939
dr hab. Grzegorz Hańderek
 nr albumu
5911
5924
5309
5427
5966
5931
5172
6014
5948
5989
5947
6041
dr Anna Machwic
nr albumu
5920
5922
5980
5914
5977
5785
6016
6021
6002
5905
5916
6015
dr Natalia Romaniuk
nr albumu
5988
5908
5929
5436
5959
5957
6012
5118
5907
5969
5909
5906
dr hab. Bogdan Król
nr albumu
5956
5928
5930
6043
5786
5925
6050
5987
5991
5953
5986
5951
5912
5089
dr Łukasz Ziółkowski
nr albumu
5921
6037
5441
5940
5946
6010
5910
5917
5952
5936
5943
5933
5938
6056
Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook