Informatyka oraz Grafika jako kierunek ze względu na charakter zajęć i pracy w sposób  naturalny jest bardzo przystępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W WSTI pobierają naukę również studenci niepełnosprawni. Dla studentów z niepełnosprawnością ruchową lub studentów w czasie rehabilitacji ruchowej przystosowane są korytarze i windy.
Dla osób poruszających się na wózku jest uruchomione specjalne wejście z podjazdem omijające schody przy głównym wejściu. W uczelni istnieją również węzły sanitarne specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych.
Niebagatelne znaczenie dla sprawy ma właściwe i przyjazne nastawienie studentów do studentów niepełnosprawnych. Na co dzień niosą oni pomoc w aktywnym uczestnictwie studentów niepełnosprawnych w życiu uczelni.

Czytaj więcej...