Studenci mają możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. za pośrednictwem uczelni. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Roczna składka wynosi 70,00 zł.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Studenci WSTI mają możliwość ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Edukacja) w PZU S.A.

Przystąpienie do ubezpieczenia proponowanego przez uczelnię jest dobrowolne.

Ubezpieczyciel wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, usprawnił proces przystąpienia do ubezpieczenia NNW Edukacja oraz ustalił preferencyjną stawkę tego ubezpieczenia dla Państwa.

Aby przystąpić do ubezpieczenia w roku akademickim 2022/2023, należy dokonać płatności w kwocie 70,00 zł na konto bankowe PZU SA.


Szczegółowe informacje oraz link do portalu ubezpieczeniowego.


Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zakres obejmuje m.in.:

 • zwrot kosztów leczenia, w tym kosztów rehabilitacji do 10.000 PLN
 • dieta szpitalna (w wyniku NNW) 50 PLN/dzień
 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania - 5.000 PLN
 • jednorazowe świadczenie w wypadku zgonu, spowodowanego nowotworem złośliwym 1.000 PLN
 • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania 1000 PLN
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny, spowodowanej nowotworem złośliwym – 1.000 PLN
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku) przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu studenta do 25 roku życia – 1.000 PLN
 • świadczenie w wysokość 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej na skutek nnw
 • świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • świadczenie z tytułu nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • świadczenie z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
 • świadczenie z tytułu złamań, zwichnięć, oparzeń, odmrożeń, wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (np. utrata kończyn, wzroku, zębów stałych), z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
 • świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy – 1.000 PLN
 • świadczenie z tytułu śmierci z powodu wady serca - 1.000 PLN
 • dieta szpitalna z powodu choroby – 50 PLN/dzień
 • świadczenie z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym – 1.000 PLN
 • świadczenia assistance, w tym:
  – pomoc rehabilitacyjna
  – pomoc medyczna (wizyty lekarza)
  – pomoc psychologa
  – dostarczenie leków.

Ubezpieczenie NNW działa w każdym miejscu: na uczelni, w pracy, w czasie praktyk, po zajęciach, w czasie wolnym, w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportu, na wakacjach, feriach i w weekendy.

Suma ubezpieczenia: 38.000 PLN

Okres ubezpieczenia: 01.10.2022 – 30.09.2023 (dla osób, które opłacą składkę w terminie do 31.10.2022)

Składka roczna za NNW wynosi 70 PLN


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja – informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Informacja administratora danych osobowych

Dokument informacyjny o dystrybutorze ubezpieczeń