Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach zapewnia studentom i pracownikom dydaktycznym w ramach programu Microsoft Imagine Premium (dawniej: DreamSpark Premium / MSDNAA ) bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach zapewnia studentom i pracownikom dydaktycznym w ramach programu Microsoft Imagine Premium (dawniej: DreamSpark Premium / MSDNAA ) bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft.

Microsoft Imagine Premium - czym jest?

Microsoft Imagine Premium (dawniej DreamSpark Premium) - to licencyjny program Microsoft dla Wyższych Uczelni prowadzących zajęcia z informatyki. Licencja Microsoft Imagine Premium daje możliwość instalowania dostarczonego oprogramowania na nieokreślonej liczbie komputerów. Dodatkowo, studenci jak i pracownicy Wydziału, którzy uczestniczą w programie mają możliwość bezpłatnego instalowania oprogramowania na swoich komputerach osobistych. Zabrania się jednakże używania wspomnianego oprogramowania w celach komercyjnych.

Komu przysługuje oprogramowanie Microsoft Imagine Premium:

  • wszystkim studentom WSTI studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowym;

  • dydaktykom i nauczycielom akademickim WSTI realizującym plan studiów i program nauczania z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Imagine Premium;

  • administratorom sieci komputerowych zatrudnianym w WSTI.

 Każdy student chcący skorzystać z możliwości instalacji udostępnionego oprogramowania zobowiązany jest do przestrzegania warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz do zasad umowy SUBSCRIPTION AGREEMENT , jak również do wszelkich uregulowań wynikających z uczestnictwa w programie Microsoft Imagine Premium.

Instalacja:

Student WSTI chcący skorzystać ze wspomnianego oprogramowania musi posiadać status studenta. Nie może być zawieszony w prawach studenta lub skreślony z listy. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z realizacją przedmiotów, na które student uczęszcza. Informacje o zakresie oprogramowania z danego przedmiotu student może uzyskać u prowadzącego przedmiot.

Niedozwolone jest wykonywanie przez studenta kopii udostępnianego oprogramowania jak i udostępnianie tego oprogramowania osobom trzecim!

Część udostępnianego oprogramowania może wymagać przy instalacji kodów aktywacyjnych oprogramowanie. Osoby, które zamierzają zainstalować wspomniane oprogramowanie otrzymają kody aktywacyjne w ramach systemu dystrybucji Microsoft Imagine Premium - Software Center (eLMS). W przypadku jakichkolwiek problemów studenci mogą zwrócić się o pomoc do administratorów WSTI. Kody dostarczane studentom lub pracownikom jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim!

Warunki użytkowania - regulamin:

Studenci i uprawnieni pracownicy Uczelni mogą używać oprogramowania wyłącznie w celach niekomercyjnych, to znaczy w celu edukacji własnej, badań naukowych, projektowania, tworzenia oraz testowania rozwiązań i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów, na których to wykorzystywane jest oprogramowanie Microsoft Imagine Premium. Niedozwolone jest używanie oprogramowania w celach dochodowych - oznacza to zakaz tworzenia oprogramowania, projektów i rozwiązań mających przynosić dochody w rozumieniu stosownych przepisów. Zabrania się również używania wspomnianego oprogramowania do tworzenia udostępnianych publicznie programów i rozwiązań.

Bespośrednio przed pobraniem wybranego już oprogramowania ze strony Microsoft Imagine Premium wyświetlany jest dokument Umowy Licencyjnej dla Użytkownika - EULA. Z dokumentem tym należy się zapoznać i stosować do zasad tam określonych, ze szczególym uwzględnieniem ograniczeń dotyczących legalności instalacji i wykorzystania pobieranego softu.

Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej umowie, regulaminie lub też innych zasad określonych w programie Microsoft Imagine Premium pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania używania użyczonego oprogramowania i usunięcia go z komputera studenta/pracownika. Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy. Zamieszczony poniżej link pomoże w określeniu zakresu wykorzystania licencji Microsoft Imagine Premium:

Co wolno, a czego nie -  Usage Guidelines

Aby móc skorzystać z subskrypcji Microsoft Imagine Premium prosimy o wykonanie następujących kroków:

  1. Wypełnić formularz z prośbą o założenie konta w systemie dystrybucji Microsoft Imagine Premium (eLMS), wydrukować go, podpisać własnoręcznie i złożyć w Dziekanacie WSTI. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania warunków użytkowania oprogramowania w ramach licencji dlaMicrosoft Imagine Premium. Pobierz formularz założenia konta subskrypcyjnego Microsoft Imagine Premium (eLMS)

  2. Na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zostanie utworzone konto w systemie dystrybucji oprogramowania. Wszelkie informacje o koncie zostaną przekazane pocztą elektroniczną  na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym (patrz punkt 1.)

 Po otrzymaniu powyższych danych mogą już Państwo korzystać z subskrypcji Microsoft Imagine Premium.

Celem wypożyczenia oprogramowania prosimy o wykonanie następujących kroków:

  1. Wejść na stronę Microsoft Imagine Premium (wcześnie DreamSpark Premium  - dawniej eLMS for MSDNAA).

  2. Zalogować się na swoje indywidualne konto korzystając z otrzymanych e-mailem danych.

  3. Instrukcje logowania i pobierania softu można pobrać poniżej w pliku .pdf

WAŻNE - PLIK Z INSTRUKCJĄ - proszę przeczytać uważnie!

 

UWAGA! -  przypominamy raz jeszcze: należy bezwzględnie zwracać uwagę na wyświetlany w trakcie pobierania oprogramowania dokument licencji "Microsoft Imagine EULA". Określa on m.in. uwarunkowania dla legalnej instalacji oprogramowania.

W szczególności dotyczy to systemów operacyjnych Windows. Dla przykładu - według aktualnie obowiązującej licencji dla Windows 8 w punkcie 3 czytamy:

c.  Using Windows Desktop Operating Systems.  Your DreamSpark Direct Subscription includes certain Windows operating system products. You may install these products only on a computer that is already licensed to run a full version of a Windows operating system on it, as evidenced by a valid Certificate of Authenticity (COA) for a Windows operating system affixed to the computer.

Oznacza to, że nie można systemów operacyjnych Windows instalować na komputerach "czystych" (naked PC), a jedynie na takich, ktore posiadają już zainstalowany system Windows (domyślnie OEM z naklejką COA).

Jest to istotne ograniczenie i warto o nim pamiętać!

Ograniczenia dotyczą też instalacji innych produktów - dlatego też zachęcamy do zapoznawania się z dokumentem licencji EULA podczas pobierania oprogramowania ze strony DreamSpark.

Zgłaszanie problemów - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - (opiekun pracowni i software'u, administrator)