ikona doc2 Erasmus+ Policy Statement
ikona doc2 Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
ikona doc2 Karta Studenta Erasmusa
ikona doc2 Zasady rekrutacji i organizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+
ikona doc2 Warunki finansowania wyjazdów stypendialnych studentów w ramach programu Erasmus+
ikona doc2 Zgłoszenie studenta do mobilności na studia lub praktykę
ikona doc2 Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę w programie Erasmus+ 2020/2022
ikona doc2 Porozumienie o programie studiów
ikona doc2 Porozumienie o programie praktyki
ikona doc2 Warunki finansowania wyjazdów stypendialnych pracowników w ramach programu Erasmus plus 2020/2022
ikona doc2 Zasady finansowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy typu STA i STT w ramach programu Erasmus plus 2020/2022
ikona doc2 Indywidualny Program Nauczania
ikona doc2 Indywidualny Program Szkolenia
ikona doc2 Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem 2020/2021

Erasmus +  2018/2019

ikona doc2 Zasady rekrutacji i organizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 2018-2019 - Student.
ikona doc2 Warunki finansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ 2018-2019 - Student.
ikona doc2 Warunki finansowania wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ 2018-2019 - Pracownik.
ikona doc2 Porozumienie o programie studiów 2018-2019
ikona doc2 Porozumienie o programie praktyki 2018-2019
ikona doc2 Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę w programie Erasmus+ 2018-2019
ikona doc2 Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem 2018-2019
ikona doc2 Indywidualny program nauczania 2018-2019
ikona doc2 Indywidualny program szkolenia 2018-2019