Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować.
Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.


Aktualne formularze:

(*) Skierowanie na praktykę  (**) Dziennik praktyk
(*) Umowa z zakładem pracy  (**) Karta zaliczenia praktyki
(*) Umowa z zakładem pracy – Informatyka II stopień  (*) Wniosek o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej
bez jej odbycia
(*) Zaświadczenie praktyka dodatkowa