Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować.
Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.


Formularze umieszczone poniżej (oznaczone na czerwono) są aktualne:

(*) Skierowanie na praktykę  (**) Dziennik praktyk 
(*) Umowa z zakładem pracy  (**) Karta zaliczenia praktyki
(*) Umowa z zakładem pracy - Informatyka II stopień  (**) Karta zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej
(*) Karta zaliczenia praktyki na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej  (**) Karta zaliczenia praktyki na podstawie odbytego stażu