Studenci zobowiązani do realizacji wpisu warunkowego (ćw/lab/p/s) zostali przydzieleni do konkretnej grupy dziekańskiej.

Studenci posiadający zgodę na wpis warunkowy (wykłady rygorowe / egzamin) powinni uczęszczać na wykłady z przedmiotu objętego wpisem warunkowym.


INFORMATYKA I 2023/2024

Podstawy programowania obiektowego 3AZI

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 3AZI

Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika 3AZI

Języki obiektowe kontakt z mgr Jackiem Żywczokiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
28.10.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala PD 4p
12.11.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala 41
09.12.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala PD 4p
07.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala 41
21.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala 41- zaliczenie.
Konsultacje przed egzaminem z dr hab. inż. Mariuszem Boryczką odbędą się 13.01.2024r godz.14.00-15.30 sala 41.
Egzamin w sesji.

Algorytmy i struktury danych ćwiczenia kontakt z mgr Jackiem Żywczokiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
05.11.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala 41
18.11.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala PD 4p
03.12.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala 244
14.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala PN 4p
28.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala PD 4p- zaliczenie.
Egzamin w sesji razem z grupą 2AZI.

Analiza matematyczna i algebra liniowa ćwiczenia kontakt z dr Marianem Pawełczykiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
22.10.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala 54
01.12.2023r godz.18.35-20.05 (2h) sala PD 4p
16.12.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala 10
11.02.2024r godz.19.50-20.35 (1h) sala 44- zaliczenie.
Egzamin w sesji razem z grupą 2AZI.

Fizyka kontakt z dr Marianem Pawełczykiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
27.10.2023r godz.16.00-16.45 (1h) sala PN 4p
12.11.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala 10
07.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala 10
21.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala 10
04.02.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala 10- zaliczenie.

Języki programowania 2AZI

Podstawy elektroniki i miernictwa kontakt z dr inż. Tomaszem Rudnickim celem ustalenia warunków zaliczenia. Założony classroom, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl.
Terminy obowiązkowych konsultacji:
01.12.2023r godz.16.00-16.45 G-Suite- nowy termin; 25.11.2023r godz.18.00-18.45 (1h) sala PN 4p- odwołane
17.12.2023r godz.09.00-10.30 (2h) G-Suite
13.01.2024r godz.09.00-09.45 (1h) G-Suite
04.02.2024r godz.18.00-18.45 (1h) sala 41 zaliczenie.

Sieciowe systemy operacyjne za 4sem kontakt z dr inż. Stefanem Senczyną celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
28.10.2023r godz.10.40-12.10 (2h) sala 244
01.12.2023r godz.18.40-20.10 (2h) sala 163a
03.02.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala PD 4p- zaliczenie.

Urządzenia techniki cyfrowej 1AZI

Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych 3AZI

Matematyka dyskretna 1BZI

Projekt systemu informatycznego 5ION

Teoria poligrafii i grafika wektorowa kontakt z mgr Marcinem Kasperkiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
07.11.2023r godz.12.00-13.30 (2h) G-Suite
15.12.2023r godz.09.45-10.30 (1h) pokój wykładowców
12.01.2024r godz.09.45-10.30 (1h) sala ZACH 4p
02.02.2024r godz.15.00-15.45 (1h) sala ZACH 4p- zaliczenie.

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem celem ustalenia warunków zaliczenia. Założony classroom, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl.
Terminy obowiązkowych konsultacji:
12.11.2023r godz.13.55-14.40 (1h) G-Suite
16.12.2023r godz.08.00-08.45 (1h) sala 163a
07.01.2024r godz.09.40-10.25 (1h) G-Suite
09.02.2024r godz.16.00-17.30 (2h) sala PN 4p- zaliczenie.
Egzamin w sesji.

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem celem ustalenia warunków zaliczenia. Założony classroom, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl.
Terminy obowiązkowych konsultacji:
12.11.2023r godz.09.00-10.30 (2h) G-Suite
16.12.2023r godz.13.5-14.40 (1h) sala 163a
14.01.2024r godz.19.50-20.35 (1h) sala 163a
10.02.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala 163a- zaliczenie.

Sieciowe systemy kontakt z dr Kornelem Chromińskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
18.11.2023r godz.08.00-09.30 (2h) sala 244
02.12.2023r godz.18.00-18.45 (1h) sala ZACH 4p
27.01.2024r godz.19.00-20.30 (2h) sala 244- zaliczenie.

 

GRAFIKA I 2023/2024

Kompozycja 1AZG

Przedsiębiorczość 5PGN

Rejestracja obrazu i dźwięku za 4sem kontakt z mgr Jackiem Szarańskim celem ustalenia warunków zaliczenie. Założony classroom, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl. Terminy obowiązkowych konsultacji:
23.10.2023r godz.18.00-18.45 (1h) G-Suite
18.11.2023r godz.18.55-20.25 (2h) sala ZACH 3p
03.12.2023r godz.18.10-18.55 (1h) sala ZACH 3p
13.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala ZACH 3p
10.02.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala ZACH 3p zaliczenie.

Prawo autorskie kontakt z mgr Joanną Bilnicką-Janus celem ustalenia warunków zaliczenie. Założony classroom, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl. Terminy obowiązkowych konsultacji:
17.11.2023r godz.18.30-19.15 (1h) G-Suite
09.12.2023r godz.09.45-10.30 (1h) sala 28
12.01.2024r godz.18.30-20.00 (2h) G-Suite
09.02.2024r godz.18.30-19.15 (1h) sala 18.16 zaliczenie.

GUI projektowanie interfejsów za 6sem kontakt z mgr Michałem Krzyszkowskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
25.11.2023r godz.14.50-15.35 (1h) pokój wykładowców 3.68
09.12.2023r godz.16.20-17.05 (1h) sala PN 4p
20.01.2024r godz.17.15-18.45 (2h) sala ZACH 3p
17.02.2024r godz.14.00-14.45 (1h) sala PN 4p zaliczenie.

Konceptart - postacie i środowisko za 6sem kontakt z mgr Michałem Krzyszkowskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
24.10.2023r godz.17.10-17.55 (1h) sala ZACH 4p
21.11.2023r godz.17.10-17.55 (1h) sala ZACH 4p
12.12.2023r godz.17.10-17.55 (1h) sala ZACH 4p
09.01.2024r godz.17.15-18.00 (1h) sala ZACH 4p
16.01.2024r godz.17.10-17.55 (1h) sala ZACH 4p zaliczenie.

Podstawy programowania za 1sem kontakt z mgr Jackiem Żywczokiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
10.11.2023r godz.13.55-15.25 (2h) sala PD 4p
20.11.2023r godz.15.40-16.25 (1h) sala PD 4p
15.12.2023r godz.13.55-15.25 (2h) sala 163a- zaliczenie.

Zarządzanie marketingowe w mediach społecznościowych za 6sem kontakt z dr Jackiem Siatkowskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
29.10.2023r godz.15.30-16.15 (1h) sala PN 4p.

Plener kontakt z mgr Justyną Rybak celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
27.10.2023r godz.16.00-16.45 (1h) sala 28- odwołane, proszę skontaktować się z mgr Rybak mailowo
24.11.2023r godz.17.00-18.30 (2h) G-Suite
07.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala PN 4p
03.02.2024r godz.13.10-13.55 (1h) sala ZACH 3p zaliczenie.

Projektowanie stron www za semestr 4 kontakt z mgr Jackiem Durskim celem ustalenia warunków zaliczenia.
Terminy obowiązkowych konsultacji:
05.11.2023r godz.12.15-13.00 (1h) sala ZACH 4p
17.12.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala ZACH 3p
28.01.2024r godz.13.55-14.40 (1h) sala PN 4p
09.02.2024r godz.18.30-20.00 (2h) sala PN 4p- zaliczenie.

Wirtualna przestrzeń CAD kontakt z mgr inż. Witoldem Brandysem celem ustalenia warunków zaliczenia. Pierwsze obowiązkowe konsultacje odbędą się 29.10.2023r godz.09.35-10.15 sala ZACH 3p. 
Pozostałe terminy
08.11.2023r godz.20.00-20.45 (1h) G-Suite
22.11.2023r godz.20.00-20.45 (1h) G-Suite
13.12.2023r godz.20.00-20.45 (1h) G-Suite
14.01.2024r godz.08.00-08.45 (1h) sala PD 4p- zaliczenie.

Język angielski za 4sem egzamin kontakt z mgr Aldoną Goł
I termin 04.02.2024r godz.16.30-18.00 sala PD 4p.

Liternictwo i typografia za 2sem kontakt z mgr Michałem Bartłomowiczem celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy obowiązkowych konsultacji:
01.12.2023r godz.17.30-18.15 G-Suite- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl - nowy termin; 25.11.2023r godz.13.55-14.40 (1h) sala 244- do odrobienia
10.12.2023r godz.15.35-16.20 (1h) sala PD 4p
20.01.2024r godz.17.10-18.40 (2h) pokój wykładowców 3.68 (III piętro)
04.02.2024 godz.18.00-18.45 (1h) sala PN 4p- zaliczenie.

Efekty dźwiękowe kontakt z dr Radosławem Sirko celem ustalenia warunków zaliczenia.
Obowiązkowe konsultacje:
03.11.2023r godz.13.30-15.00 sala ZACH 3p
01.12.2023r godz.14.00-15.30 sala PD 4p.

Podstawy technik graficznych (za 4sem) kontakt z dr hab. Leszkiem Zbijowskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Prowadzący jest dostępny na uczelni w poniższych terminach:
30.11.2023r godz.10.35-15.35 sala GW
05.12.2023r godz.09.40-16.20 sala GW
07.12.2023r godz.13.10-16.20 sala GW
13.12.2023r godz.13.55-16.20 sala GW
19.12.2023r godz.09.40-16.20 sala GW
21.12.2023r godz.13.10-16.20 sala GW
09.01.2024r godz.09.40-16.20 sala GW
11.01.2024r godz.10.35-13.45 sala GW
16.01.2024r godz.09.40-16.20 sala GW
18.01.2024r godz.13.10-16.20 sala GW.