Studenci zobowiązani do realizacji różnic programowych (ćw/lab/p/s) zostali przydzieleni do konkretnej grupy dziekańskiej.

Studenci posiadający zgodę na realizację różnicy programowej (wykłady rygorowe / egzamin) powinni uczęszczać na wykłady  z przedmiotu objętego różnicą programową.