5semestr

5sem- wykład z 30.09.2023r z przedmiotu Systemy bazy danych z dr Jadwigą Bakonyi zostanie odrobiony w poniższych terminach:
25.11.2023r godz.13.55-14.40 (1h)
10.12.2023r godz.08.00-10.25 (3h) sala 28. 27.10.2023r

5sem- na 28.10.2023r. godz. 18:10-21:20 do sali 18.16 został przeniesiony wykład z przedmiotu Routing w sieciach TCP/IP z mgr. Mariuszem Sendorem z 20.01.2024r. 17.10.2023r.

5ION

5ION

5TIN

5TIN- W związku ze zmianą terminu wykładu z Routingu w sieciach TCP/IP na 28.10.2023 zajęcia laboratoryjne z tego dnia z przedmiotu Routing w sieciach TCP/IP zostały przeniesione na 27.10.2023r. godz. 16:50-18:20 do sali PN 4p. 17.10.2023r.