Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

Systemowe kody będące odpowiednikiem zadeklarowanych specjalności przez studentów semestru V:

IO Inżynieria oprogramowania rozszerzona o technologie internetowe i sieci komputerowe.
IOMR Inżynieria oprogramowania rozszerzona o mechatronikę i robotykę
ISI Inżynieria systemów informatycznych rozszerzona o technologie internetowe i sieci komputerowe.
TI2 Technologie internetowe i sieci komputerowe rozszerzona o inżynierie systemów informatycznych.
IGR Inżynieria systemów informatycznych rozszerzona o grafikę komputerową i budowę multimedialnych serwisów internetowych
IO_II Inżynieria oprogramowania - studia II stopnia
BST_II Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych - studia II stopnia

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook