Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

Systemowe kody będące odpowiednikiem zadeklarowanych specjalności przez studentów semestru V:

IO Inżynieria oprogramowania rozszerzona o technologie internetowe i sieci komputerowe.
IOMR Inżynieria oprogramowania rozszerzona o mechatronikę i robotykę
ISI Inżynieria systemów informatycznych rozszerzona o technologie internetowe i sieci komputerowe.
TI2 Technologie internetowe i sieci komputerowe rozszerzona o inżynierie systemów informatycznych.
IGR Inżynieria systemów informatycznych rozszerzona o grafikę komputerową i budowę multimedialnych serwisów internetowych
IO_II Inżynieria oprogramowania - studia II stopnia
BST_II Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych - studia II stopnia

 

W trosce o ochronę zdrowia studentów i pracowników uczelni, a także
wypełniając treści artykułów Ustawy o ochronie zdrowia przed  następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przypominamy, że budynki uczelni
i szkół, a także przylegające do nich place i tereny są strefami chronionymi
zapisami ustawy. Oznacza to, że w miejscach tych obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu. Na osoby łamiące te zakazy będą nakładane stosowne mandaty
pieniężne. Jednocześnie informujemy, że w szkołach, a także w szpitalach nie
istnieje możliwość wydzielenia pomieszczenia o funkcjonalności palarni.
Zobowiązuję wszystkich studentów i pracowników uczelni do bezwzględnego
przestrzegania przepisów prawa.

Kanclerz Uczelni

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook