1sem

Logowanie do Wirtualnej Uczelni:
Login:
nr albumu poprzedzony zerem
Hasło:
proszę wpisać swój pesel

 1ADG

1ADG- w dniu 21.01.2019r godz.12.15-13.45 odbędą się zajęcia z Wychowania fizycznego- bilard z mgr Dorotą Muchą (zajęcia z 07.01.2019r). 10.01.2019r

1ADG- w dniu 21.01.2019r godz.13.55-17.05 sala RiM odbędą się zajęcia z Rysunku z dr Magdaleną Nazarkiewicz (zajęcia z 17.12.2018r). 04.01.2019r

1ADG- w dniu 17.01.2019r godz.14.40-17.50 sala GW odbędą się zajęcia z przedmiotu Kompozycja z dr Kingą Polit (zajęcia z 20.12.2018r). 04.01.2019r

1ADG- w dniu 07.01.2019r zostają odwołane zajęcia z Wychowania fizycznego z mgr Dorotą Muchą.Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie uczelni. 03.01.2019r.

1ADG- w dniu 14.01.2019r godz.12.15-13.45 odbędą się zajęcia z wychowania fizycznego – bilard z mgr Dorotą Muchą (zajęcia z 12.11.2018r). 17.12.2018r

1ADG- zajęcia z dnia 12.12.2018r z przedmiotu Typografia i prepress z mgr Urszulą Przyłucką zostały przeniesione na 13.12.2018r godz.08.55-12.05 sala ZACH 3p. 11.12.2018r

1ADG- w dniu 14.01.2019r godz.13.55-17.05 odbędą się zajęcia z przedmiotu Rysunek z dr Magdaleną Nazarkiewicz (zajęcia z 12.11.2018r). 19.11.2018r

 

1BDG

1BDG- w dniu 21.01.2019r godz.14.00-16.15 odbędą się zajęcia z Wychowania fizycznego- kręgle z mgr Dorotą Muchą (zajęcia z 17.12.2018r). 10.01.2019r

1BDG- w dniu 18.01.2019r godz.12.15-13.45 odbędą się zajęcia z Wychowania fizycznego- bilard z mgr Dorotą Muchą (zajęcia z 07.01.2019r). 10.01.2019r

1BDG- w dniu 07.01.2019 r. zajęcia z Języka angielskiego z mgr Anną Nawrocką zostają przesunięte na godz. 10:25-12:50. 04.01.2019r.

1BDG- w dniu 21.01.2019r godz.09.40-13.45 sala RiM odbędą się zajęcia z Rysunku z dr Magdaleną Nazarkiewicz (zajęcia z 17.12.2018r).

1BDG- w dniu 07.01.2019r zostają odwołane zajęcia z Wychowania fizycznego z mgr Dorotą Muchą.Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie uczelni. 03.01.2019r.

1BDG- w dniu 14.01.2019r godz.14.00-16.15 odbędą się zajęcia z wychowania fizycznego – kręgle z mgr Dorotą Muchą (zajęcia z 12.11.2018r). 17.12.2018r

1BDG- w dniu 14.01.2019r godz.09.40-13.45 odbędą się zajęcia z przedmiotu Rysunek z dr Magdaleną Nazarkiewicz (zajęcia z 12.11.2018r). 19.11.2018r

1BDG- zajęcia z dnia 15.11.2018r z przedmiotu Język angielski z mgr Anną Nawrocką zostały przeniesione na 16.11.2018r godz.08.00-09.30 sala ZACH 4p. 09.11.2018r

1BDG- zajęcia w dniu 15.11.2018r z przedmiotu Typografia i prepress z mgr Marcinem Kasperkiem zostały przeniesione w poniższe terminy:
26.11.2018r godz.08.00-09.30 (2h) sala ZACH 4p
03.12.2018r godz.08.00-09.30 (2h) sala ZACH 4p. 02.11.2018r

1CDG

1CDG- zajęcia z 12.11.2018r z przedmiotu Język angielski z mgr Ewą Kurką zostaną odrobione w poniższych terminach:
06.12.2018r godz.08.55-10.25 sala PN 4p
20.12.2018r godz.08.55-10.25 sala PN 4p. 18.11.2018r

1CDG- w dniu 12.12.2018r godz.14.30-16.55 sala PN 3p odbędą się zajęcia z przedmiotu Podstawy technik informatycznych z mgr Jackiem Żywczokiem (zajęcia z 12.11.2018r). 16.11.2018r

1CDG- w dniu 21.11.2018r w godz.13.00-16.10 w sali PN 4p odbędą się zajęcia z przedmiotu Typografia i prepress z mgr Marcinem Kasperkiem (zajęcia z 12.11.2018 r.). 16.11.2018r.

1CDG- zajęcia z dnia 25.10.2018r z przedmiotu Grafika rastrowa z mgr Pawłem Delektą zostały przeniesione na 28.11.2018r godz.08.55-12.05 sala ZACH 3p. 21.10.2018r