Rok akademicki 2016/17 rozpoczyna się w dniu 1 października 2016 roku, a kończy w dniu 30 września 2017 roku. 
Zajęcia rozpoczynają się z dniem 23 września 2016 roku, a kończą w dniu 30 września 2017 roku. 

Rok akademicki 2016/17 rozpoczyna się w dniu 1 października 2016 roku, a kończy w dniu 30 września 2017 roku. 
Zajęcia rozpoczynają się z dniem 23 września 2016 roku, a kończą w dniu 30 września 2017 roku.

SEMESTR ZIMOWY
 

Tryb stacjonarny

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

03.10.2016

13.01.2017

Przerwa świąteczna

22.12.2016

30.12.2016

Sesja egzaminacyjna

16.01.2017

10.02.2017

Dodatkowe dni wolne

31.10.2016

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

30.03.2017

 

Tryb niestacjonarny

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

23.09.2016

12.02.2017

Przerwa świąteczna

23.12.2016

31.12.2016

Sesja egzaminacyjna

06.02.2017

05.03.2017

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

30.03.2017

SEMESTR LETNI 

Tryb stacjonarny

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

13.02.2017

02.06.2017

Przerwa świąteczna

13.04.2017

18.04.2017

Sesja egzaminacyjna

05.06.2017

23.06.2017

Sesja poprawkowa

01.09.2017

30.09.2017

Dodatkowe dni wolne

02.05.2017,

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2017

 

Tryb niestacjonarny

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

24.02.2017

02.07.2017

Przerwa świąteczna

13.04.2017

18.04.2017

Sesja egzaminacyjna

26.06.2017

09.07.2017

Sesja poprawkowa

01.09.2017

30.09.2017

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2017