Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się w dniu 1 października 2020roku, a kończy w dniu 30 września 2021 roku. 

SEMESTR ZIMOWY  

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2020

15.01.2021

Przerwa świąteczna

23.12.2020

06.01.2021

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

18.01.2021

14.02.2021

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

31.03.2021

 

 

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

25.09.2020

07.02.2021

Przerwa świąteczna

25.12.2020

03.01.2021

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

01.02.2021

14.03.2021

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

31.03.2021


SEMESTR LETNI 

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

15.02.2021

02.06.2021

Przerwa świąteczna

01.04.2021

06.04.2021

Sesja egzaminacyjna

07.06.2021

30.06.2021

Sesja poprawkowa

01.09.2021

30.09.2021

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2021

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

19.02.2021

04.07.2021

Przerwa świąteczna

02.04.2021

04.04.2021

Sesja egzaminacyjna

28.06.2021

18.07.2021

Sesja poprawkowa

01.09.2021

30.09.2021

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2021