Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się w dniu 1 października 2021 roku, a kończy w dniu 30 września 2022 roku. 

 

SEMESTR ZIMOWY

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

04.10.2021

21.01.2022

Przerwa świąteczna

23.12.2021

07.01.2022

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

24.01.2022

20.02.2022

Dodatkowe dni wolne

12.11.2021

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

31.03.2022

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

24.09.2021

06.02.2022

Przerwa świąteczna

24.12.2021

06.01.2022

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

31.01.2022

13.03.2022

Dodatkowe dni wolne

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

31.03.2022

SEMESTR LETNI

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

21.02.2022

10.06.2022

Przerwa świąteczna

14.04.2022 19.04.2022

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa

13.06.2022

18.09.2022

Przerwa wakacyjna

18.07.2022

31.08.2022

Dodatkowe dni wolne

02.05.2022

Zaliczenie semestru letniego do dnia

30.09.2022

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

18.02.2022 26.06.2022

Przerwa świąteczna

15.04.2022

17.04.2022

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa

20.06.2022

18.09.2022

Przerwa wakacyjna

18.07.2022

31.08.2022

Dodatkowe dni wolne

Zaliczenie semestru letniego do dnia

30.09.2022