Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

Przypominamy o możliwości skorzystania z jednej z form wsparcia kształcenia studentów  niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym  lub znacznym tj. możliwości skorzystania z bezpłatnych usług kserograficznych oraz serwisowych i komputerowych.
 
Aby skorzystać z usługi prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz złożenie w dziekanacie odpowiedniego wniosku (pobierz druk).

Usługę można realizować po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w punkcie KSEROGRAFIA WIEŻE, zlokalizowanym w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Kwota limitu dla jednego studenta na okres jednego semestru wynosi 100 zł.

UWAGA! Druk do pobrania wniosku znajduje się również w banku formularzy.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook