DOTACJE NA URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt: „Przedsiębiorczość bez barier”

Projekt skierowany jest do:

 • 15 osób niepełnosprawnych,
 • bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
 • zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kryteria uczestnictwa - uczestnicy projektu:

 • muszą mieszkać na terenie powiatów: Chorzów, Jaworzno, Katowice, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Mysłowice, Ruda Śląska,
 • muszą mieć ukończone 30 lat na dzień przystąpienia do projektu,
 • nie mogli mieć zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 m-cy.

Formy wsparcia:

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (maksymalna dotacja 23 129,28 zł/1 uczestnika projektu),
 • wsparcie pomostowe (maksymalne 1 750,00 zł/1 uczestnika przez okres 12 m-cy).

Planowane rozpoczęcie rekrutacji: październik 2016 r.

Realizacja projektu:

 • 2016/10/012018/06/30
 • rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu
 • regulamin rekrutacyjny oraz formularz rekrutacyjny zamieszczone zostaną po zatwierdzeniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

www.pokolenie.org.pl/przedsiebiorczosc