Informujemy, że w dniu 21 maja 2016 nie będzie możliwe korzystanie z sali 245 A. Za utrudnienia przepraszamy.

Począwszy od 21.02.2015 w soboty i niedziele będzie dostępny pokój dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie 245A zostało udostępnione z myślą o tym, aby zapewnić studentom z niepełnosprawnością minimum komfortu niezbędnego np. podczas przyjęcia leków w postaci zastrzyków.

Pokój wyposażony jest m.in. w stanowisko komputerowe z drukarką
– umożliwiającą wydruk niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Przy stanowisku zamieszczona jest instrukcja uzyskania dostępu.

Portiernia dysponuje listą osób upoważnionych do odbioru klucza i skorzystania z pomieszczenia.

Prosimy o celowe korzystanie z pomieszczenia, aby najbardziej wymagający wsparcia studenci mogli swobodnie zapewnić sobie realizację potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Prosimy również o pozostawienie pomieszczenia w należytym porządku w szczególności z uwagi na odbywające się tam poniedziałkowe poranne zajęcia.

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych