• Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych:
  • Przysługują one studentom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. 
  • Mogą ubiegać się o nie słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
    
 • Pozostałe formy pomocy materialnej:
  Podobnie jak wszyscy studenci naszej Uczelni, możesz ubiegać się o inne formy pomocy materialnej:
  • stypendium socjalne,
  • doraźne zapomogi,
  • stypendia - rektora oraz stypendium ministra - dla studentów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, posiadających osiągnięcia artystyczne lub sportowe

   Czytaj więcej