Stowarzyszenie „Aktywne Życie”

 • misją stowarzyszenia jest modelowanie postaw:
  1) osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez pokazywanie, że bez względu na stopień niepełnosprawności możliwa jest realizacja marzeń i aktywne życie,
  2) pełnosprawnego społeczeństwa poprzez edukowanie i uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych.

  www.aktywnezycie.org


Fundacja Tacy Sami

 • celem fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

  www.tacysami.org.pl


Fundacja „Forma T”

 • to Forma do wypełniania indywidualną Treścią, - pomaga realizować autorskie pomysły. Miejsce do realizacji marzeń osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji i chorób.

  www.funformat.blogspot.com


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

 • zadaniem fundacji jest docieranie do wszystkich potencjalnych adresatów, którzy zostali dotknięci nabytym lub wrodzonym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, by mogli oni aktywnie i niezależnie żyć.

  www.far.org.pl


Fundacja DOG'IQ

 • jest organizacją non-profit z Katowic zajmującą się szkoleniem psów asystujących dla osób niepełnosprawnych.

  www.dogiq.info


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

 • pomaga w leczeniu narządu wzroku u młodzieży oraz zapewnia specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem.

  www.rfpn.org


Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy 

 • to stowarzyszenie kształtujące postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy.

  www.pkps.org.pl


Fundacja Homini

 • za cel stawia sobie pomoc człowiekowi nie zawężając pola działań jedynie do określonych grup społecznych.

  www.fundacjahomini.org