Instytucje rządowe:


Instytucje samorządowe


Organizacje Pożytku Publicznego:

  • www.ngo.pl - portal organizacji pozarządowych, - baza OPP z całej Polski, w tym także organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • www.niepelnosprawni.pl - portal dla osób niepełnosprawnych.