Studenci, którzy wnioskują o zgodę na kolejne powtarzanie tego samego semestru po raz drugi i trzeci muszą liczyć się z decyzją braku zgody.

Studenci, którzy wnioskują o zgodę na kolejne powtarzanie tego samego semestru po raz drugi i trzeci muszą liczyć się z decyzją braku zgody.

Rektor na podstawie ustawy art. 190 ust.2 pkt 1 "stwierdzenie braku postępów w nauce", może skreślić studenta z listy studentów uczelni.

Apeluję o sumienne i rzetelne podejście do postawionych sobie zadań i obowiązków  studiowania.

Apeluję o konsekwentne uczestnictwo we wszystkich zajęciach dydaktycznych. Uczestnictwo na zajęciach jest podstawą do właściwego zdobywania i opanowania wiedzy z zakresu studiów.

Kanclerz WSTI