Student, który nie zaliczył przedmiotu(ów) tak zwanego warunku do ostatniego dnia sesji kierowany jest na powtarzanie semestru, z którego otrzymał wpis warunkowy.

Student, który nie zaliczył przedmiotu(ów) tak zwanego warunku do ostatniego dnia sesji kierowany jest na powtarzanie semestru, z którego otrzymał wpis warunkowy.
W praktyce oznacza to czasami przeniesienie studenta o dwa semestry wstecz. Oprócz oczywistego dla studenta dyskomfortu taka konieczna decyzja administracyjna znacznie wydłuża czas trwania studiów.

Student z wpisem warunkowym powinien bezwzględnie skupić swoją uwagę na przedmiocie/przedmiotach, z powodu których otrzymał wpis warunkowy. Te przedmioty powinny być zaliczone w pierwszej kolejności, aby nie spowodować problemów powtarzania semestru.

Apeluję o sumienne i rzetelne podejście do postawionych sobie zadań i obowiązków  studiowania.

Kanclerz WSTI