Drodzy Studenci

W ostatnim czasie odnotowaliśmy w naszej uczelni dwa przypadki złamania prawa. Incydenty dotyczą zaczerpnięcia obcych dzieł z sieci internet i przedstawienia ich jako własne. Tym samym naruszono ustawowe zapisy o ochronie praw autorskich . Popełniono plagiat.
Winnych temu zdarzeniu studentów czekają bardzo przykre konsekwencje. W chwili obecnej trwają czynności administracyjne.

Ku wielkiej Waszej przestrodze przypominam, ze każda Wasza praca – artykuł w czasopiśmie uczelnianym, zdjęcie, grafika, plakat czy też większe dzieło musi zawsze zostać przez Was przygotowane samodzielnie - nie naruszając praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.

Wszelkie materiały wykorzystane przy tworzeniu Waszego dzieła mogą być pozyskane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich rozpowszechnianie nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

Pamiętajcie o tym. Wierzę w Wasz rozsądek i uczciwość.

Z pozdrowieniem

Kanclerz WSTI