Informujemy wszystkich studentów, że trwają prace nad nowym programem kształcenia na kierunku informatyka - studia I-go stopnia o profilu praktycznym.


Założenia do programu w postaci projektu efektów kształcenia w obszarach kształcenia nauk technicznych i nauk ścisłych pozytywnie zaopiniowali interesariusze zewnętrzni - przedstawiciele pracodawców i absolwentów uczelni. Konsultacje w kwestii założeń do programu przeprowadzono także wśród studentów, czego skutkiem jest oficjalne pismo złożone przez Przewodniczącego Samorządu studentów. Z tekstu pisma wynika, że analiza przeprowadzana na okoliczność powstania nowego programu, proponuje wniesienie do niego więcej zagadnień związanych z programowaniem komputerów kosztem tematów związanych z sieciami komputerowymi.
 
Prosimy studentów o dodatkowe indywidualne uwagi w kwestii nowego programu studiów i propozycji nowych efektów kształcenia. Informacje na ten temat będą opublikowane na tablicach ogłoszeń w Uczelni, a także w postaci dostępnych ankiet.
 
Wszelkie uwagi i propozycję proszę kierować poprzez kontakt osobisty z Pełnomocnikiem ds. jakości kształcenia (dr Jadwiga Bakonyi) lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wasze propozycje i uwagi - jako opinie interesariuszy wewnętrznych są dla nas bardzo cenne przy doskonaleniu systemu jakości kształcenia.
 
Kanclerz WSTI