Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

Informujemy wszystkich studentów, że trwają prace nad nowym programem kształcenia na kierunku informatyka - studia I-go stopnia o profilu praktycznym.

Z przykrością informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. uczelniana komisja dyscyplinarna ds. studentów na swym posiedzeniu orzekła karę wydalenia z uczelni dla jednego z naszych studentów.

Student, który nie zaliczył przedmiotu(ów) tak zwanego warunku do ostatniego dnia sesji kierowany jest na powtarzanie semestru, z którego otrzymał wpis warunkowy.

Studenci, którzy wnioskują o zgodę na kolejne powtarzanie tego samego semestru po raz drugi i trzeci muszą liczyć się z decyzją braku zgody.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook