Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Rektora w okresie od 21 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków Informatyka i Grafika prowadzone będzie w znacznej mierze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line, na platformie G Suite), niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

Kształcenie na odległość/sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi planami, harmonogramami zajęć i harmonogramem sesji.

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia zaplanowane w dniach, w których grupy studenckie odbywają zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach realizowane będą w siedzibie Uczelni.

Dział planowania zamieści stosowne informacje w planie tygodniowym oraz planie weekendowym, które będą publikowane w Strefie studenta.