Szanowni Państwo,

W tej chwili, zgodnie z istniejącą regulacją prawną, nie możemy powrócić do realizacji pełnego kształcenia w formie zdalnej.

Przypominamy, iż poprzednie rozporządzenie MEiN w sprawie ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) zostało uchylone. W szkołach i uczelniach wszystkich typów trwa nauka w formie tradycyjnej.

Tym bardziej nie możemy bagatelizować zagrożeń związanych z rosnącą ilością zakażeń. Zgodnie z ogłoszeniem administracji budynku i władz uczelni na terenie budynku obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych. Mają Państwo również do dyspozycji środki do dezynfekcji i jednorazowe maseczki ochronne.

Obserwujemy rozwój sytuacji i śledzimy wytyczne MEiN. Gdy tylko pojawią się nowe komunikaty lub zalecenia - natychmiast się do nich dostosujemy.

Uprzejmie informuję, iż zajęcia pozostają zgodnie z aktualnym harmonogramem.

Dziekan Wydziału

Marek Maryniak