Szanowni Państwo,

Wykładowcy, Pracownicy i Studenci

W związku z przybierającą na sile kolejną falą pandemii, proszę o bezwzględne noszenie maseczek na terenie Uczelni.

Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, wynika ze stosownych przepisów rządowych, ale także z Regulaminów porządkowych budynku i z Zarządzeń Rektora Uczelni.

Akty prawne regulujące obowiązek noszenia maseczek w szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej, pozwalają na stosowanie kar finansowych w postaci mandatów, za uchylanie się od tego obowiązku.

Władze Uczelni muszą zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w Uczelni osobom, poprzez zastosowanie wszelkich dostępnych środków.


Pamiętajmy, że wypełniając zapisy regulaminów, rozporządzeń i zarządzeń w tym zakresie, dbamy nie tylko o swoje zdrowie ale o zdrowie i bezpieczeństwo osób z którymi się kontaktujemy każdego dnia.

 

Kanclerz WSTI

Marek Maryniak