Przypominamy, że ŚTZN gościnnie udostępniają miejsca parkingowe na swoim terenie studentom studiów niestacjonarnych i wykładowcom w trakcie zjazdów weekendowych. Miejsca parkingowe wokół budynku są ŚCIŚLE wyznaczone. Dozwolone jest parkowanie również przed budynkiem dydaktycznym nr 2 od strony budynków MPGK i Banku Śląskiego oraz przed budynkiem warsztatów szkolnych.

UWAGA !

Przypominamy, że ŚTZN gościnnie udostępniają miejsca parkingowe na swoim terenie studentom studiów niestacjonarnych i wykładowcom w trakcie zjazdów weekendowych. Miejsca parkingowe wokół budynku są ŚCIŚLE wyznaczone. Dozwolone jest parkowanie również przed budynkiem dydaktycznym nr 2 od strony budynków MPGK i Banku Śląskiego oraz przed budynkiem warsztatów szkolnych. (Plan stref parkowania jest udostępniony poniżej komunikatu). Informujemy, że studentów formy niestacjonarnej i wykładowców obowiązują zasady zawarte w „Regulaminie korzystania z dróg wewnętrznych na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych” z wyłączeniem konieczności uzyskania zezwolenia ŚTZN na postój na terenie szkoły (treść „Regulaminu…” udostępniona jest poniżej komunikatu).
Parkowanie poza wyznaczonymi obszarami stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób korzystających z budynków (zarówno samych Państwa, jak i gospodarzy budynków ŚTZN). Niedopuszczalne jest parkowanie wzdłuż dróg komunikacyjnych, bezpośrednio przed schodami wejściowymi i na trawnikach.
Nie stosowanie się do w/w zasad i parkowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi może skutkować usunięciem samochodu przez uprawnione służby na koszt właściciela.

Strefy parkowania - ŚTZN