Przedłużanie legitymacji w roku akademickim 2021/2022

Szanowni studenci!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464)
- legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

W związku z powyższym legitymację studenckie będą przedłużane w dniach i godzinach urzędowania dziekanatu uczelni.

Uprzejmie prosimy Starostę grupy o zebranie legitymacji i dostarczenie ich do dziekanatu uczelni.