Przedłużanie legitymacji w semestrze zimowym 2018/2019 

Szanowni Studenci semestrów od 2 do 7,

W związku ze zbliżającym się Szczytem Klimatycznym ONZ organizowanym w Katowicach nastąpi zintensyfikowanie działań dot. bezpieczeństwa.

Wzmożona kontrola bezpieczeństwa dotyczyć będzie również budynku przy ul. Mickiewicza 29, w którym odbywają się zajęcia.
Wszyscy studenci, którzy nie przekazali jeszcze legitymacji do zmiany kodowania proszeni są o pilne przekazanie ich do dziekanatu za pośrednictwem przedstawiciela grupy. Osoby, których legitymacje nie będą poddane ponownemu kodowaniu będą miały utrudniony dostęp do budynku. Starości grup proszeni są o czuwanie nad przebiegiem procesu kodowania.
Kodowanie będzie odbywać się w następujących terminach:

dla formy stacjonarnej: w godzinach urzędowania dziekanatu,

dla formy niestacjonarnej: 16-17.11.2018r oraz 23-24.11.2018r.

 

Szanowni studenci!

Uprzejmie informujemy, iż przedłużanie terminu ważności legitymacji studenckiej w semestrze letnim 2018/2019 odbywać się będzie w terminach:

dla studentów formy stacjonarnej:

 w godzinach urzędowania dziekanatu

dla studentów formy niestacjonarnej w weekendy:

16-17.03.2019

22-24.03.2019

29-31.03.2019

Prosimy wszystkich studentów poszczególnych grup dziekańskich o przekazanie swojej legitymacji staroście grupy (bądź wyznaczonemu przedstawiecielowi grupy) w celu jej przedłużenia i zgłoszenie się do dziekanatu Uczelni w godzinach urzędowania.